bash bestanden bewerken in Aptana

Categorie: Coding and stuff
tags: 23

Met behulp van de plugin ShellEd kun je nu ook bash bestanden bewerken in of Eclipse. Deze plugin zorgt voor de benodigde syntax highlights en intelligentie.

Installeren van de plugin gaat helaas nog niet op de gebruikelijke methode. Je moet de plugin eerst downloaden en vervolgens uitpakken in de juiste directory. Uitgaande van een hippe versie van Eclipse of Aptana kun je de plugins uitpakken in de directory <pad/naar/installatie>/dropins. Je hebt daarbij niet meer alle bestanden nodig die in de ShellEd download zitten. Alleen de 4 mappen in de map plugins van het zipje zijn voldoende. Zodra je Aptana of Eclipse opnieuw start wordt de plugin geactiveerd.

Update
Mocht je een Eclipse installatie hebben uit de Ubuntu repository, dan heb je waarschijnlijk geen dropins directory. In dat geval kun je deze zelf maken in de map /usr/share/eclipse.

Laadtijd: